Piagam Pelanggan

Home » PROFIL » Piagam Pelanggan

PIAGAM PELANGGAN SMK KOTA MASAI

Kami warga SMK Kota Masai dengan penuh tekad dan itizam dan dengan berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan serta Wawasan 2020, berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk:

  • Menyediakan program Pengajaran dan Pembelajaran yang terbaik berasaskan Budaya Ilmu bagi memenuhi keperluam hidup murid-murid, masyarakat dan negara.
  • Menentukan proses Pengajaran dan Pembelajaran selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
  • Memberi peluang dan layanan yang sama dalam semua bidang kepada setiap pelajar tanpa mengira latar belakang bangsa, agama dan keturunan.
  • Menggunakan Bahan Bantu PdP yang berkesan, canggih dan selaras dengan era globalisasi.
  • Pengurusan yang cekap, pantas, bujaksana dan memnuhi keperluan "stakeholder".
  • Menyediakan prasarana pendidikan yang selesa selaras dengan keperluan semasa.
  • Berusaha meningkatkan kegemilangan dan martabat profesion keguruan.
  • Memupuk budaya prihatin dan penyayang.
  • Peka dengan kehendak dan keperluan pelanggan dan memberi perhatian serius terhadap setiap aduan pelanggan.