Menengah Rendah

PAKEJ MATA PELAJARAN MENGIKUT TINGKATAN

TAHUN 2015

MENENGAH RENDAH

 
Kelas Mata Pelajaran Teras Elektif KH
Tingkatan 1 (KRK) 1 Arif, 1 Bestari, 1 Pintar   Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah, Geografi, Pend. Seni, PJK, Sivik & Kewarganegaraan, Pend. Islam / Pend. Moral / Bahasa Cina / Bahasa Tamil Kemahiran Teknikal / Ekonomi Rumah Tangga  
Tingkatan 1 1K1 hingga 1K7 Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah, Geografi, Pend. Seni, PJK, Sivik & Kewarganegaraan, Pend. Islam / Pend. Moral / Bahasa Cina / Bahasa Tamil Kemahiran Teknikal / Ekonomi Rumah Tangga  
Tingkatan 1 1P1 hingga 1P7 Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah, Geografi, Pend. Seni, PJK, Sivik & Kewarganegaraan, Pend. Islam / Pend. Moral / Bahasa Cina / Bahasa Tamil Pertanian / Perdagangan & Keusahawanan  
Tingkatan 2 (KRK) 2 Arif, 2 Bestari, 2 Pintar Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah, Geografi, Pend. Seni, PJK, Sivik & Kewarganegaraan, Pend. Islam / Pend. Moral / Bahasa Cina / Bahasa Tamil Kemahiran Teknikal / Ekonomi Rumah Tangga  
Tingkatan 2 2K1 hingga 2K7 Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah, Geografi, Pend. Seni, PJK, Sivik & Kewarganegaraan, Pend. Islam / Pend. Moral / Bahasa Cina / Bahasa Tamil Kemahiran Teknikal / Ekonomi Rumah Tangga  
Tingkatan 2 2 P1 hingga 2P7 Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah, Geografi, Pend. Seni, PJK, Sivik & Kewarganegaraan, Pend. Islam / Pend. Moral / Bahasa Cina / Bahasa Tamil Pertanian / Perdagangan & Keusahawanan  
Tingkatan 3 (KRK) 3 Arif, 3 Bestari, 3 Pintar Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah, Geografi, Pend. Seni, PJK, Sivik & Kewarganegaraan, Pend. Islam / Pend. Moral / Bahasa Cina / Bahasa Tamil Kemahiran Teknikal / Ekonomi Rumah Tangga  
Tingkatan 3 3K1 hingga 3K7 Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah, Geografi, Pend. Seni, PJK, Sivik & Kewarganegaraan, Pend. Islam / Pend. Moral / Bahasa Cina / Bahasa Tamil Kemahiran Teknikal / Ekonomi Rumah Tangga  
Tingkatan 3 3P1 hingga 3P7 Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah, Geografi, Pend. Seni, PJK, Sivik & Kewarganegaraan, Pend. Islam / Pend. Moral / Bahasa Cina / Bahasa Tamil Pertanian / Perdagangan & Keusahawanan

Leave a Reply