Menengah Atas

Home » KURIKULUM » Menengah Atas
 

PAKEJ MATA PELAJARAN 2018

MENENGAH ATAS (TINGKATAN 4)

 
KELAS MATA PELAJARAN TERAS MATA PELAJARAN ELEKTIF TAMBAHAN

Tingkatan 4 (Sains Tulen) 4SC1

Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sejarah, Pend. Islam/Pend. Moral, PJK, Sivik & Kewarganegaraan Matematik Tambahan, Kimia, Fizik, Biologi, Prinsip Akaun

Bahasa Cina / Bahasa Tamil

 

Tingkatan 4 (Sains Teknikal) 4SC2

Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sejarah, Pend. Islam/Pend. Moral, PJK, Sivik & Kewarganegaraan Matematik Tambahan, Kimia, Fizik, Biologi, Tasawwur Islam

Tingkatan 4 (Sains Teknikal) 4ST

Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah, Pend. Islam/Pend. Moral, PJK, Sivik & Kewarganegaraan Matametik Tambahan, Kimia, Fizik, Grafik Komunikasi Teknikal/Reka Cipta

Tingkatan 4 (Sastera) 4EA

Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah, Pend. Islam/Pend. Moral, PJK, Sivik & Kewarganegaraan Ekonomi, Sains Sukan, Geografi

Tingkatan 4 (Sastera) 4GEO

Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah, Pend. Islam/Pend. Moral, PJK, Sivik & Kewarganegaraan Sains Sukan, Geografi, Tasawwur Islam

Tingkatan 4 (Sastera) 4BZ1

Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah, Pend. Islam/Pend. Moral, PJK, Sivik & Kewarganegaraan Geografi, Perniagaan, Tasawwur Islam

Tingkatan 4 (Sastera) 4BZ2, 4BZ3, 4BZ4, 4BZ5

Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah, Pend. Islam-Pend. Moral, PJK, Sivik & Kewarganegaraan Perniagaan, Pend. Seni Visual

Tingkatan 4 (Sastera) 4PS1, 4PS2, 4PS3, 4PS4, ART1, ART2, ART3

Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah, Pend. Islam-Pend. Moral, PJK, Sivik & Kewarganegaraan Pend. Seni Visual

Tingkatan 4 4PIMA

 
Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah, Pend. Islam/Pend. Moral, PJK, Sivik & Kewarganegaraan - -


MENENGAH ATAS
(TINGKATAN 5)

 
Kelas Mata Pelajaran Teras Mata Pelajaran Elektif Tambahan

Tingkatan 5 (Sains Tulen) 5SC1

Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sejarah, Pend. Islam/Pend. Moral, PJK, Sivik & Kewarganegaraan Matematik Tambahan, Kimia, Fizik, Biologi Bahasa Cina / Bahasa Tamil        

Tingkatan 5 (Sains Tulen) 5SC2

Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sejarah, Pend. Islam/Pend. Moral, PJK, Sivik & Kewarganegaraan

Matematik Tambahan, Kimia, Fizik, Biologi/Prinsip Akaun

Tingkatan 5 (Sains Tenikal) 5ST

Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sejarah, Pend. Islam/Pend. Moral, PJK, Sivik & Kewarganegaraan Matematik Tambahan, Kimia, Fizik, Grafik Komunikasi Teknikal/Reka Cipta

Tingkatan 5 (Sastera) 5EA

Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah, Pend. Islam/Pend. Moral, PJK, Sivik & Kewarganegaraan Ekonomi Asas, Sains Sukan, Geografi

Tingkatan 5 (Sastera) 5GEO

Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah, Pend. Islam/Pend. Moral, PJK, Sivik & Kewarganegaraan Sains Sukan, Geografi, Pendidikan Seni Visual

Tingkatan 5 (Sastera) 5BZ1

Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah, Pend. Islam/Pend. Moral, PJK, Sivik & Kewarganegaraan Geografi, Perdagangan, Tasawwur Islam

Tingkatan 5 (Sastera) 5BZ2, 5BZ3

Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah, Pend. Islam/Pend. Moral, PJK, Sivik & Kewarganegaraan Perdagangan, Pend. Seni Visual -

Tingkatan 5 (Sastera) 5BZ4

Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah, Pend. Islam/Pend. Moral, PJK, Sivik & Kewarganegaraan Perniagaan

Tingkatan 5 (Sastera) 5PS1

Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah, Pend. Islam/Pend. Moral, PJK, Sivik & Kewarganegaraan Pend. Seni Visual

Tingkatan 5 (Sastera) 5PS2, 5PS3

Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah, Pend. Islam/Pend. Moral, PJK, Sivik & Kewarganegaraan -