Menengah Atas

 

PAKEJ MATA PELAJARAN MENGIKUT TINGKATAN

TAHUN 2015

MENENGAH ATAS (TINGKATAN 4)

 
Kelas Mata Pelajaran Teras Mata Pelajaran Elektif Tambahan
Tingkatan 4(Sains Tulen)4SC1, 4SC2 Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sejarah, Pend. Islam / Pend. Moral, PJK, Sivik & Kewarganegaraan Matematik Tambahan, Kimia, Fizik, Biologi, Prinsip Akaun                 Bahasa Cina / Bahasa Tamil        
Tingkatan 4(Sains Teknikal)4ST Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sejarah, Pend. Islam / Pend. Moral, PJK, Sivik & Kewarganegaraan Matematik Tambahan, Kimia, Fizik, Lukisan Kejuruteraan / Reka Cipta
Tingkatan 4(Sastera)4EA Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah, Pend. Islam / Pend. Moral, PJK, Sivik & Kewarganegaraan Ekonomi Asas, Sains Sukan, Geografi
Tingkatan 4(Sastera)4GEO Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah, Pend. Islam / Pend. Moral, PJK, Sivik & Kewarganegaraan Sains Sukan, Geografi, Pend. Seni Visual
Tingkatan 4(Sastera)4PD1 Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah, Pend. Islam / Pend. Moral, PJK, Sivik & Kewarganegaraan Geografi, Perdagangan, Tasawwur Islam
Tingkatan 4(Sastera)4PD2, 4PD3, 4PD4,4PD5,4PD6, 4PD7 Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah, Pend. Islam / Pend. Moral, PJK, Sivik & Kewarganegaraan Perdagangan, Pend. Seni Visual Bahasa Melayu, Sejarah (tambahan masa)
Tingkatan 4(Sastera)4PS1, 4PS2, 4PS3 Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah, Pend. Islam / Pend. Moral, PJK, Sivik & Kewarganegaraan Pend. Seni Visual

PAKEJ MATA PELAJARAN MENGIKUT TINGKATAN

TAHUN 2015

MENENGAH ATAS (TINGKATAN 5)

 
Kelas Mata Pelajaran Teras Mata Pelajaran Elektif Tambahan
Tingkatan 5(Sains Tulen)5SC1,5SC2 Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sejarah, Pend. Islam / Pend. Moral, PJK, Sivik & Kewarganegaraan Matematik Tambahan, Kimia, Fizik, Biologi, Prinsip Akaun                               Bahasa Cina / Bahasa Tamil        
Tingkatan 5(Sains Teknikal)5ST Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sejarah, Pend. Islam / Pend. Moral, PJK, Sivik & Kewarganegaraan Matematik Tambahan, Kimia, Fizik, Lukisan Kejuruteraan / Reka Cipta
Tingkatan 5(Sains Sukan)5SS Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sejarah, Pend. Islam / Pend. Moral, PJK, Sivik & Kewarganegaraan Matematik Tambahan, Kimia, Sains Sukan, Biologi
Tingkatan 5(Sastera)5EA Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah, Pend. Islam / Pend. Moral, PJK, Sivik & Kewarganegaraan Ekonomi Asas, Sains Sukan, Geografi
Tingkatan 5(Sastera)5GEO Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah, Pend. Islam / Pend. Moral, PJK, Sivik & Kewarganegaraan  Sains Sukan, Geografi, Pendidikan Seni Visual
Tingkatan 5(Sastera)5PD1 Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah, Pend. Islam / Pend. Moral, PJK, Sivik & Kewarganegaraan Geografi, Perdagangan, Tasawwur Islam
Tingkatan 5(Sastera)5PD2,5PD3, 5PD4, 5PD5, 5PD6, 5PD7 Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah, Pend. Islam / Pend. Moral, PJK, Sivik & Kewarganegaraan Perdagangan, Pend. Seni Visual Bahasa Melayu, Sejarah (tambahan masa)
Tingkatan 5(Sastera)5PS1, 5PS2 Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah, Pend. Islam / Pend. Moral, PJK, Sivik & Kewarganegaraan Pend. Seni Visual
Tingkatan 5(Sastera)5PS3,5PS4,5PS5 Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah, Pend. Islam / Pend. Moral, PJK, Sivik & Kewarganegaraan -
 

Leave a Reply