Pakej Mata Pelajaran PK

Home » PEND. KHAS » Pakej Mata Pelajaran PK

SENARAI  MATA PELAJARAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS

SKOMAS 2018

 PK1A & 2A (KSSM) - KEFUNGSIAN SEDERHANA
BIL MATA PELAJARAN JAM SEMINGGU CADANGAN PERUNTUKAN MASA
1 Bahasa Melayu Komunikasi(BM) 1.5 3
2 English for Communication(BI) 1.0 2
3 Matematik(MT) 1.0 2
4 Pend. Sains Sosial Alam Sekitar(SAS) 1.0 2
5 Pend. Islam/ Pend Moral(PI/PM) 2.5 5
6 Pend.Jasmani & Pend. Kesihatan(PJK) 1.5 3
7 Pend. Seni(PS) 1.0 2
8 Pengurusan Diri(PD) 2.0 4
9 Program Kemahiran(Asas Masakan)/Pembuatan Roti 12.0 24
10 Perhimpunan(PR) 0.5 1
11 Kokurikulum(KOKO) 1.0 2
Jumlah 25.0 50
PK2A, PK3A & PK4A - KEFUNGSIAN SEDERHANA
BIL MATA PELAJARAN JAM SEMINGGU CADANGAN PERUNTUKAN MASA
1 Bahasa Melayu Komunikasi(BM) 1.5 3
2 English for Communication(BI) 1.0 2
3 Matematik(MT) 1.0 2
4 Pend. Sains Sosial Alam Sekitar(SAS) 1.0 2
5 Pend. Islam/ Pend. Moral(PI/PM) 2.5 5
6 Pend. Jasmani & Pend. Kesihatan(PJK) 1.5 3
7 Pendidikan Seni(PS) 1.0 2
8 Pengurusan Diri(PD) 2.0 4
9 Program Kemahiran(Asas Masakan) 12.0 24
10 Perhimpunan(PR) 0.5 1
11 Kokurikulum(KOKO) 1.0 2
Jumlah 25.0 50
PK5A & PK6A (KSSM) - KEFUNGSIAN RENDAH  
BIL BIDANG MATA PELAJARAN JAM SEMINGGU CADANGAN PERUNTUKAN MASA
1 Pengurusan Kehidupan Kemahiran Manipulatif(KM) 3.5 7
2 Pengurusan Diri(PD) 3.5 7
3 Komunikasi Bahasa Melayu Komunikasi(BM) 1.0 2
4 English for Communication(BI) 1.0 2
Matematik(MT) 1.0 2
6 Pend. Sahsiah Pend. Islam/Pend. Moral(PI/PM) 2.5 5
7 Pend. Seni & Kesejahteraan Pend. Jasmani & Pend. Kesihatan 1.0 2
8 Pendidikan Seni(PS) 2.5 5
9 Pendidikan Muzik(PM) 1.5 3
10 Program Kemahiran Asas Masakan(MS) 4.0 8
11 Asas Pertanian(PT) 4.0 8
12 Perhimpunan(PR) 0.5 1
13 Kokurikulum(KOKO) 1.0 2
Jumlah 25.0 50
PK7A - KEFUNGSIAN RENDAH  
BIL BIDANG MATA PELAJARAN JAM SEMINGGU CADANGAN PERUNTUKAN MASA
1 Pengurusan Kehidupan Kemahiran Manipulatif(KM) 3.5 7
2 Pengurusan Diri(PD) 3.5 7
3 Komunikasi Bahasa Melayu Komunikasi(BM) 1.0 2
4 English for Communication(BI) 1.0 2
Matematik(MT) 1.0 2
6 Pend. Sahsiah Pend. Islam/Pend. Moral(PI/PM) 2.5 5
7 Pend. Seni & Kesejahteraan Pend. Jasmani & Pend. Kesihatan 1.0 2
8 Pendidikan Seni(PS) 2.5 5
9 Pendidikan Muzik(PM) 1.5 3
10 Program Kemahiran Asas Masakan(MS) 4.0 8
11 Asas Pertanian(PT) 4.0 8
12 Perhimpunan(PR) 0.5 1
13 Kokurikulum(KOKO) 1.0 2
Jumlah 25.0 50