Pakej Mata Pelajaran PK

SENARAI  MATA PELAJARAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI BERMASALAH PEMBELAJARAN (PPKIBP) SKOMAS 2015

 Pakej 1 (PK1A,PK 2A & PK3A)  
Bil Mata Pelajaran Cadangan Peruntukan Masa
1 Bahasa Melayu 4
2 Bahasa Inggeris 4
3 Matematik 4
4 Sains Sosial Alam Sekitar 3
5 Pend. Islam/ Pend Moral 4
6 Pend.Jasmani & Kesihatan 3
7 Literasi Komputer 4
8 Kemahiran Hidup 4
9 Pendidikan Seni 2
10 Program Kemahiran 6
Jumlah 38
 Pakej 2 (PK4A & PK5A)  
Bil Mata Pelajaran Cadangan Peruntukan Masa
1 Bahasa Melayu 4
2 Bahasa Inggeris 4
3 Matematik 4
4 Sains Sosial Alam Sekitar 4
5 Pend. Islam/ Pend Moral 4
6 Pend. Jasmani & Kesihatan 3
7 Literasi Komputer 2
8 Kemahiran Hidup 5
9 Pendidikan Seni 2
10 Program Kemahiran 6
Jumlah 38
Pakej 3 (PK6A & PK7A)  
Bil Mata Pelajaran Cadangan Peruntukan Masa
1 Bahasa Melayu 4
2 Bahasa Inggeris 4
3 Matematik 4
4 Sains Sosial Alam Sekitar 3
5 Pend. Islam/ Pend Moral 4
6 Pend. Jasmani & Kesihatan 3
7 Literasi Komputer 2
8 Kemahiran Hidup 4
9 Program Kemahiran 6
10 Peng. Diri & Tingkah Laku 2
11 Pendidikan Seni 2
Jumlah 38

Leave a Reply